Björn Borg: Ett fall framåt

Bokslutet bjöd på oväntat bra tillväxtsiffror. Är det en trend som håller i sig så finns goda möjligheter till uppvärdering av aktien.

Varumärkesbolaget Björn Borg (24 kr) överraskar med riktigt fin tillväxt i sin rapport. I fjärde kvartalet steg intäkterna med cirka 11 procent exklusive valutaeffekter. Det var bolagets nya kollektion sportkläder som fick ett bra mottagande och sålde för mer än dubbelt så mycket som samma kvartal 2017.

Björn Borg
Börskurs: 24,00
Antal aktier (miljoner): 25,1
Börsvärde: 604 Mkr
Nettoskuld: 132 Mkr
VD Henrik Bunge
Styrelseordförande Heiner Olbrich
SvD Börsplus huvudscenario
2019E 2020E 2021E
Omsättning 745 767 790
– Tillväxt 5% 3% 3%
Rörelseresultat 75 77 79
– Rörelsemarginal 10,0% 10,0% 10,0%
Resultat efter skatt 52 55 57
Vinst per aktie 2,07 2,19 2,26
Utdelning per aktie 2,00 2,00 2,00
Direktavkastning 8,3% 8,3% 8,3%
Operativt kapital/omsättning 27% 27% 27%
Nettoskuld/EBIT 1,2 1,2 1,1
P/E 11,6 10,9 10,6
EV/EBIT 9,3 9,0 8,8
EV/Sales 0,9 0,9 0,9

Detta är viktigt för bolaget eftersom strategin bygger på att sport ska driva tillväxten när den ursprungliga underklädesaffären är tämligen stabil. Sportmode svarar för cirka 11 procent av Borgs intäkter. På helårsbasis var ökningen 18 procent. Kvartalet tänder lite hopp om att Borg kan få fart på tillväxten efter rätt många tröga år.

Trots tillväxten lyckas bolaget inte öka sitt kvartalsresultat. Kostnader för marknadsföring äter ihop med lite sämre bruttomarginal upp bidraget för försäljningsökningen. Rörelseresultatet blev 16 Mkr (16,9).

Det som är direkt illa i rapporten är kassaflödet. På helåret genererar rörelsen endast 23 Mkr (53) vilket endast är en tredjedel av redovisad rörelsevinst. Såväl lager som kundfordringar binder mer kapital än vanligt och vi får se om detta är en indikation på framtida problem. Prissänkningar kan krävas för att avveckla lager. Blir genomförsäljningen dålig av de produkter som grossiströrelsen sålt i år så kan resultatet lida. Grossistaffären är med två tredjedelar av intäkterna den viktigaste intäktsströmmen i Borg.

Styrelsen väljer ändå att behålla den höga utdelningen på 2 kronor per aktie, 83 procent av vinsten. Det indikerar att man inte ser sådana otrevligheter framför sig. Borg drivs numera med viss skuldsättning (132 Mkr netto) vilket innebär att det inte handlar om överlikviditet som delas ut. Räknat på dagskurs ger utdelningen en saftig direktavkastning på 8,3 procent. Aktien fortsätter med andra ord att ligga i topp på listan över börsens högutdelare.

Totalt sett redovisar Borg helårssiffror som är rätt dåliga. Intäkterna faller 2 procent justerat för valuta. Rörelsevinsten stiger till 71 Mkr eller 10 procents marginal. Detta speglar till stor del att bolaget inte längre betalar royalty till Björn Borg (personen) och mindre engångskostnader för rörelsen i Benelux.

Björn Borg 2018 2017
Omsättning, Mkr 710 696
Organisk tillväxt 2% 2%
Rörelseresultat, Mkr 71,0 55,4
Marginal 10,0% 8,0%
Vinst/aktie 2,39 1,48

Bolaget hade sedan 2014 som långsiktigt mål att nå en omsättning på 1 miljard kronor i år, 2019. Marginalen skulle vara över 15 procent. Det är avlägset, med 710 Mkr i fjol till 10 procents marginal. Det speglar att företaget inte utvecklats så bra som man hoppats på. De nya mål som Borg nu sätter upp är mindre ambitiösa men mer i linje med hur bolaget faktiskt utvecklats:

  • Tillväxt på minst 5 procent per år
  • Rörelsemarginal på minst 10 procent
  • Utdelning på minst halva vinsten
  • Soliditet över 35 procent

Som aktie fortsätter Borg mest att locka med en låg värdering kring 9-10 gånger rörelseresultatet. För ett varumärkesbolag med tillväxt är detta inte alls särskilt högt. Låt vara att Borg släpar på egen butikskedja (31 av totalt 36 Borgbutiker) som har det jobbigt med kanalglidningen mot internet. Men om Q4 markerar starten på en uthållig tillväxttrend för sportmode, samtidigt som kalsongaffären inte börjar krympa, så kan det bli tal om en omvärdering av aktien. Då finns en hel del kurspotential.

Man bör inte dra alltför stora växlar på en rapport och på en lyckad kollektion. Särskilt inte när lite är känt om genomförsäljningen ute på butikshyllorna och bolagets största affär, underkläder, inte växer bra. Vi stannar i ett neutralt råd tills vidare.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här