ABB:s operativa ebita-resultat högre än väntat

Verkstadsjätten ABB redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Den operativa ebita-vinsten var bättre än väntat.
Björn Rosengren. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Omsättningen sjönk 4,5 pro% nt till 6 582 miljoner dollar (6 892). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 310.

Ebita-resultatet, operativt, uppgick till 787 miljoner dollar (806), väntat 686, med en ebita-marginal på 12,0% (11,7).

Rörelseresultatet blev 71 miljoner dollar (577). Rörelsemarginalen var 1,1% (8,4).
Goodwillpost på -311 miljoner och kostnader på -203 miljoner relaterat till sålda verksamheter tyngde här.

Orderingången landade på 6 109 miljoner dollar (6 688), vilket är 1% lägre än analytikerkonsensus.

Nettovinsten uppgick till 4,5 miljarder, plus 780%. Här i ingår vinsten från Power Grids.

Kassaflödet uppgick till 408 miljoner dollar (670), efter en negativ påverkan från pensioner på 273 miljoner dollar. Ett motståndskraftigt kassaflöde förväntas för helåret.

Bolagets VD Björn Rosengren uppger i en kommentar att intäkterna inom alla områden påverkades fortsatt av covid-19 även om man såg en stark återhämtning i Kina och att pågående kostnadsåtgärder bidrog till ett starkt underliggande resultat.

”Det var glädjande att resultatet förbättrades inom Installation Products och att integrering av GEIS börjar bära frukt samt att resultatet inom Motion var robust. Å andra sidan är återhämtningen för Robotics och Industrial Automation mer utdragen”, säger Björn Rosengren.

ABB, MUSD Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Orderingång 6 109 6 146 -0,6% 6 688 -8,7%
Nettoomsättning 6 582 6 310 4,3% 6 892 -4,5%
EBITA, operativ 787 686 14,7% 806 -2,4%
EBITA-marginal 12,0% 10,9% 11,7%
Rörelseresultat 71 577 -87,7%
Rörelsemarginal 1,1% 8,4%

Konsensusdata från Factset