Academedias vinst högre än väntat – höjer utdelningen

Utbildningsbolaget Academedia redovisar intäkter i linje med förväntningarna i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, april till juni 2020. Nettoresultatet blev högre än analytikernas förväntningar. Bolaget höjer utdelningen.
Academedia

Nettoomsättningen steg 2,1 procent till 3 227 miljoner kronor (3 162). Utfallet var 1,6 procent lägre jämfört med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 278 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 334 miljoner kronor (218). Rörelsemarginalen var 10,4 procent (6,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 334 miljoner kronor (232), med en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (7,3).

Resultatet före skatt var 229 miljoner kronor (263).

Resultatet efter skatt blev 179 miljoner kronor (148). Det är 13,3 procent högre än
analytikerkonsensus på 158 miljoner kronor.

Bolaget föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 1,50 kronor per aktie (1,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 963 miljoner kronor (425).

Academedia, Mkr Q4-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 3 227 3 278 -1,6% 3 162 2,1%
Rörelseresultat 334 218 53,2%
Rörelsemarginal 10,4% 6,9%
Rörelseresultat, justerat 334 232 44,0%
Rörelsemarginal, justerad 10,4% 7,3%
Resultat före skatt 229 263 -12,9%
Nettoresultat 179 158 13,3% 148 20,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 963 425 126,6%
Utdelning per aktie, kronor 1,50 1,25 20,0%

Konsensusdata från Factset