AFV: Teckna-sälj hos Selins protegé

ANALYS Bör privatsparare teckna pågående notering av den Erik Selin-uppbackade byggherren K-Fastigheter? Ja, eftersom noteringen lär övertecknas, men för flertalet portföljer är det här en "teckna-sälj".

TECKNA Affärsvärlden ger endast ett råd per aktie vid varje givet tillfälle. I fallet med den Erik Selin-uppbackade unga hyresrättsbyggherrens Jacob Karlssons K-Fastigheter får det rådet bli att teckna, men att göra det opportunistiskt för att försöka sälja snabbt på en högst sannolik överteckning och ett nästan lika sannolikt inflödestryck i aktien under dess inledande börsperiod.

Medan fasta teckningskursen är på 105 kronor aktien sätter Affärsvärlden riktkurs till 125 kronor. Det senare motsvarar en rejält tilltagen substanspremie på 70 procent och en förvaltningsresultatmultipel som inte lär gå under 20 förrän bortåt slutåret 2023 för bolagets inititala expansionsmål (utan ytterligare förvärv eller höjningar av de redan mycket ambitiösa målen kring byggtakten).

”Teckna-sälj”-rådet ges för att lämpa sig för bredast möjliga krets aktieportföljer – går riktkursen i mål tidigt under rådets korta ettåriga löptid så blir den riskjusterade avkastningen god.

Privatinvesterare som aktivt vill köpa på sig en långsiktigt lovande hyresrättsexponering för att behålla gör givetvis det, men då med full förståelse för att K-Fastigheter är långt ifrån riskfritt i sin nuvarande aggressiva expansionsfas i en redan het marknad präglad av nollräntan.

Det här sammanfattar Affärsvärldens analys ”Teckna Selins protegé”.

Allmänheten tecknar till och med 27 november

Anmälningsperioden för att teckna noteringserbjudandet i K-fastigheter löper från 20 november till och med 27 november för allmänheten i Sverige (för institutioner till och med 28 november).

Anmälan om teckning för allmänheten sker enligt prospektet via Avanza, samt via Carnegie för befintliga kunder.

Noteringens huvudansvariga investmentbank är Carnegie, som tagit hjälp av Danske Bank Sverige som så kallad joint bookrunner.

Handelsticker på Stockholmsbörsen blir ”KFAST B” och börshandeln är planerad att inledas 29 november.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.