Andersson: Då kan ekonomin vända upp igen

Tillväxten faller i Sverige och arbetslösheten stiger på ett sätt som vi inte sett sedan finanskrisen. Det är tydligt att Sverige har en tung tid framför oss som kommer att påverka oss alla, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringens fokus är att mildra de ekonomiska effekterna för hushåll och företag. Samtidigt är det viktigt att ha pengar kvar för att kunna stimulera ekonomin när den akuta hälsokrisen är över och för att kunna upprätthålla en god välfärd.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på tisdagen där hon presenterade en prognos över det ekonomiska läget.

Hur stor skuldsättning som finansministern är beredd att ta beror på ur utdraget krisförloppet blir.

Fallet i svensk ekonomi blir större än under finanskrisen, men återhämtningen väntas bli snabbare.

”Vi ser ett stort tapp under första halvåret, men sedan en uppgång under andra halvåret”, sade Andersson.

Hon konstaterade att vi har ett väldigt allvarligt ekonomiskt läge både i Sverige och i världen, med en efterfrågechock samtidigt som vi har en utbudschock.

”Den allmänt höga osäkerhethet påverkar hushållens och företagens vilja att konsumera och investera… Det påverkar såklart ekonomin vad gäller efterfrågan”, sade hon.

Samtidigt påverkas utbudet påverkas av bland annat sjukdom och störningar i leveranskedjor.

Dessa negativa chocker får spridning genom världen där vi handlare mycket med varandra, och förstärks sedan på finansmarknaderna och i råvarupriserna.

För de offentliga finanserna ser finansdepartementet nu ett underskott i år på 3,8 procent av BNP, då skatteintäkterna minskar, de automatiska stabilisatorerna verkar samt aktiva finanspolitiska åtgärder satts in.

Det strukturella sparandet sjunker inte lika mycket, men målet i det finanspolitiska ramverket nås inte.

Det som är positivt, enligt finansministern, är att vi har ett bra utgångsläge med bland annat en låg statsskuld som ger en reserv ”som det är meningen att vi ska kunna använda i den här typen av tider”.

Utgiftstaket för i år kommer att behöva ändras ”med största sannolikhet”. Det kan enligt Andersson göras utan att det påverkar förtroendet för Sveriges offentliga finanser och detta är väl motiverat i detta läge.

”Det är precis så här som ramverket är tänkt att fungera”, sade hon, utan att i dag vilja säga hur mycket talet behöver höjas.

Finansministern sade att dagens siffor är de som ska ligga till grund för vårpropositionen som kommer om några veckor, men tillade att osäkerheten är mycket stor.

”Detta är den bästa bedömning vi kan göra utifrån en information vi har i dag”, sade hon.

Osäkerheten i prognoserna är extra stor, dels beroende på virusförloppet i sig, men också på grund av vilka åtgärder olika länder vidtar för att hindra smittspridningen samt för att sedan stabilisera ekonomin, enligt Magdalena Andersson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.