Andersson: Tillväxten tar ordentlig fart under hösten

Motståndskraften i Sveriges ekonomi är stark jämfört med många andra länder och återhämtningen ökar i styrka under andra halvåret. Det säger finansminister Magdalena Andersson när hon presenterar Finansdepartementets senaste prognos.
Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson presenterar Finansdepartementets senaste prognos för den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna. Foto: Jonas Ekströmer / TT

I slutet av 2020 tog smittspridningen åter fart och den ekonomiska tillväxten stannade av efter att ha tagit fart under hösten. Tillväxten väntas bli svag även under inledningen av 2021, skriver Finansdepartementet. Men under andra halvåret väntas tillväxten stiga i snabbare takt igen, då restriktionerna förhoppningsvis kan börja lyftas.

Svensk BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8% under 2021 respektive 2022. Ekonomin bedöms befinna sig i en fortsatt lågkonjunktur under perioden.

”Svensk ekonomi står stark i jämförelse med många andra länder, men även Sverige har ett tufft läge på arbetsmarknaden. Regeringens krisåtgärder har räddat många jobb men jag har också varit tydlig med att inget land kan rädda alla jobb när krisen slår till. Nu ska vi använda styrkan i svensk ekonomi för genomföra en kraftfull grön ekonomisk återstart och så att alla kan vara med och jobba Sverige ur krisen”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Även återhämtningen på arbetsmarknaden bedöms ta fart under andra halvåret. Dock väntas många företag i ett första steg trappa upp produktionen genom att utöka redan anställdas arbetstid. Sysselsättningen väntas därför endast växa svagt under 2021. Under 2022 väntas sysselsättningen öka snabbare, och arbetslösheten väntas uppgå till 7,9%.

De goda offentliga finanserna före pandemin har gett Sverige goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen, skriver Finansdepartementet vidare.