Aspire Global ökar omsättningen och rörelseresultatet

Bettingbolaget Aspire Global redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Aspire Global
Några exempel på slot-spel som Aspire Globals dotterbolag Pariplay utvecklat.
Omsättningen steg 42,7% till 48,1 miljoner euro (33,7).Organisk tillväxt var 35,6%, och denna var särskilt stark i Storbritannien och Irland.

Ebitda-resultat blev 8,6 miljoner euro (5,2), med en ebitda-marginal på 17,9% (15,4).

Rörelseresultatet blev 6,5 miljoner euro (3,9), med en rörelsemarginal på 13,5% (11,6).

Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner euro (2,4), en ökning med 154,2% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,13 euro (0,05), vilket innebär en ökning med 160,0% mot föregående år.

Aspire Global ser signifikanta möjligheter att växa affären med befintliga partners genom att ersätta sin befintliga bettinglösning med BtoBets sportbok. Det ska påverka marginaler och intäkter positivt under året.

VD:n Tsaci Maimon förmedlar även att översynen av bolagets B2C-roll i verksamheten fortfarande pågår.

”Aspire Global visar ständigt på sin förmåga att utföra sin tillväxtstrategi och skapa värde. Utöver den kontinuerliga förbättringen av erbjudandet, geografisk expansion och god organisk tillväxt, är vi förstås särskilt nöjda med resultatet av våra M&A-aktiviteter. Vi är fortsatt trygga med vår förmåga att nå de finansiella målen för 2021 och entusiastiska över Aspire Globals framtida möjligheter”, säger Maimon.

Aspire Global, MEUR Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 48,1 33,7 42,7%
EBITDA 8,6 5,2 65,4%
EBITDA-marginal 17,9% 15,4%
Rörelseresultat 6,5 3,9 66,7%
Rörelsemarginal 13,5% 11,6%
Nettoresultat 6,1 2,4 154,2%
Resultat per aktie, EUR 0,13 0,05 160,0%