Bank of England lämnade som väntat styrräntan oförändrad

Bank of England lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,10%.

Bank of Englands policykommitté MPC var enig om att lämna räntan på 0,10%. De var även eniga om att lämna målet för tillgångsköp oförändrat på 895 miljarder pund. Av dessa utgör köp av företagsobligationer 20 miljarder pund.

De poängterar att utsikterna för ekonomin är ovanligt osäkra och att mycket beror på hur pandemin och vaccinutrullningen utvecklas, men också brexitförhandlingarna.

”MPC kommer fortsätta att noga granska situationen. Om utsikterna för inflationen försvagas står kommittén redo att ta de nödvändiga åtgärder som krävs för att åtgärda detta. Kommittén kommer inte strama åt penningpolitiken tills dess att det finns tydliga bevis att signifikanta framsteg görs för att eliminera outnyttjad kapacitet och nå inflationsmålet på 2%”, skriver de.

Bank of England, % december, 2020 Konsensus november, 2020
Styrränta 0,10 0,10 0,10

Konsensusdata från Bloomberg