Barometerindikatorn ökade oväntat

Sveriges barometerindikator ökade oväntat i januari. Barometerindikatorn ökade till 100,0 från 95,9 (reviderat från 95,6) föregående månad. Utfallet kan jämföras med analytikernas förväntningar som enligt Bloomberg låg på 93,6.
Konjunkturinstitutet
”Tillverkningsindustrin är den sektor som bidrar mest till ökningen. Även indikatorerna för tjänstesektorn och hushållen ökar medan bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandeln faller tillbaka”, skriver Konjunkturinstitutet i rapporten.

Tillverkningsindustrins förtroende ökade till 113,3 från 107,6 (reviderat från 106,9) föregående månad.

”Samtliga frågor i indikatorn bidrog till uppgången men framför allt bidrar mer positiva omdömen om orderstockarnas storlek samt att företagen i än större utsträckning än tidigare förväntar sig en ökning av produktionsvolymen de närmaste månaderna”, skriver Konjunkturinstitutet om tillverkningsindustrin.

Konsumentförtroendet ökade till 93,1 från 92,0 (reviderat från 92,3) föregående månad.

”Ökningen beror främst på att hushållen har blivit mer positiva om utvecklingen av den egna ekonomin de kommande tolv månaderna. Att ökningen i indikatorn inte blev större förklaras av att nulägesomdömet om den egna ekonomin försämrades något.”

Sverige januari, 2020 Konsensus december, 2020 Reviderad
Barometerindikator 100,0 93,6 95,6 95,9
Tillverkningsindustrins förtroende 113,3 106,9 107,6
Konsumentförtroende 93,1 92,3 92,0

Konsensusdata från Bloomberg