Beijer Electronics kunde bromsa nedgång med åtgärder

Beijer Electronics tappade både omsättning och vinst i det senaste kvartalet. Åtgärder som sattes in minskade kostnaderna för bolaget.
Beijer Electronics
Beijer Electronics operatörspaneler kan hittas på maskiner i många branscher, men ofta i särskilt krävande miljöer. I fabriker, på oljeplattformar och fartyg till exempel.

Beijer Electronics redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad vinst.

Omsättningen sjönk 6,2 procent till 357,5 miljoner kronor (381). Omsättningen steg inom Westermo inräknat förvärven medan den minskade inom Beijer Electronics och Korenix.

Bolaget skriver i en kommentar att utvecklingen vad gäller coronavirusutbrottet påverkade koncernens orderingång och försäljning negativt. Bortfallet i försäljningsvolymer slår direkt på resultatet.

”Vi kunde dock bromsa nedgången genom åtgärdsprogrammet som sjösattes i slutet av första kvartalet. Det har givit avsedd effekt och minskat omkostnaderna med 13 procent från förra kvartalet. Det innebar att vi kunde redovisa ett positivt om än lägre rörelseresultat för perioden”, kommenterar vd Per Samuelsson.

Rörelseresultatet blev 7,9 miljoner kronor (21,5), med en rörelsemarginal på 2,2 procent (5,6).

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (19,8).

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (13,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (0,48).

Orderingången landade på 335 miljoner kronor (377), en minskning med 11,1 procent mot föregående år.

Vd:n förmedlar även några höjdpunkter.

Koncernen har hittills inte meddelats om några annulleringar av tidigare lagda order av betydelse. Westermo erhöll några viktiga och medelstora ordrar under kvartalet. Beijer Electronics har inlett reguljära leveranser till Otis i enlighet med det avtal som affärsenheten signerade i slutet av 2019, medan samarbetet mellan Beijer Electronics och Korenix har fortsatt i kvartalet.

Beijer Electronics, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Orderingång 335 377 -11,1%
Nettoomsättning 357,5 381 -6,2%
Rörelseresultat 7,9 21,5 -63,3%
Rörelsemarginal 2,2% 5,6%
Resultat före skatt 0,4 19,8 -98,0%
Nettoresultat -0,8 13,7
Resultat per aktie, kronor -0,03 0,48