Bilia ökar omsättningen och resultatet

Bilhandlarföretaget Bilia redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen steg 8,4 procent till 7 450 miljoner kronor (6 874).

Operativa rörelseresultatet var 279 miljoner kronor (238).

Rörelseresultatet blev 255 miljoner kronor (211), med en rörelsemarginal på 3,4 procent (3,1).

Resultatet efter skatt blev 167 miljoner kronor (154), en ökning med 8,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,65 kronor (1,50), vilket innebär en ökning med 10,0 procent mot föregående år.

”Vi förväntar oss att resultatet under andra kvartalet kommer att påverkas negativt på grund av covid-19-spridningen. Vi kommer att vidta åtgärder för att minska de finansiella effekterna i den utsträckning detta är möjligt”, säger vd Per Avander i rapporten.

Det uppges också att underliggande orderingång för nya bilar var 11 procent under fjolåret och att nedgången accelererade under senare delen av mars.

”Denna kraftigt lägre orderingång för nya bilar har fortsatt under april månad och avser samtliga verksamhetsländer”, säger Per Avander.

”Efterfrågan på servicetjänster är per dags dato i jämförelse med föregående år förhållandevis opåverkad i de länder vi kan bedriva verksamheter”, fortsätter han.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här