Bioinvent rusar efter positiva interimsresultat

Läkemedelsbolaget Bioinvent rusar över sju% efter positiva interimsresultat för läkemedelskandidaten BI-1206, vilket förlänger den goda kursutvecklingen som aktien har haft sedan årsskiftet.
Raketaktie
Det rör sig om fas 1/2a-studien av BI-1206 i kombination med rituximab vid behandling av patienter med NHL som återfallit eller uppvisar resistens mot anti-CD-20-antikroppen rituximab.

Ny data visar att sex av nio patienter som genomgått behandlingen uppvisar antingen fullständig respons (CR) eller partiell respons (PR). Det kan jämföras med tre responser rapporterade i april 2020 vid en föregående avläsning.

“Det är positivt att den goda trenden fortsätter. Det tyder på att det finns en verklig förbättring hos dessa patienter. Om detta fortlöper ger det oss många strategiska alternativ inför framtiden”, sade Bioinvent-chefen Martin Welschof till Finwire i samband med nyheten.

En annan nyhet är att man planerar att utöka antalet patienter med mantelcellslymfom (MCL) i nästa del av studien, en underindikation inom Non hodgkins lymfom (NHL) där BI-1206 sedan tidigare har särläkemedelsstatus.

”Om resultaten fortsätter gå i den trend som vi har sett finns det definitivt potential för ett accelererat godkännande”, förklarade VD:n angående MCL.

Investmentbanken Pareto är positiva till morgonens resultat från Bioinvent.

De betraktar avläsningen som en stark validering för BI-1206 samt reflekterar en generellt sett väldigt stark effektivitet för ett cancerläkemedel inom en så pass svår patientpopulation.

Pareto påpekar även att durationen på de fullständiga responserna är lovande för den långsiktiga överlevnaden hos patienterna.

Pareto nämner även i denna analyskommentar den storaffär som nyligen slöts mellan Novartis och Beigene runt en molekyl med liknande verkningsmekanism som BI-1206, som testas ihop med läkemedlet Keytruda.

Beroende på hur marknaden tar emot dagens nyheter förväntar sig Pareto en uppgång sannolikt över 50% under de kommande veckorna.

”Bolagets värdering om cirka två miljarder kronor är fortsatt på samma stadier som när det var i ett forskningsstadium. Vartenda läkemedel adresserar miljardmarknader och med dagens kliniska data förväntas aktiekursen reflektera detta under de kommande månaderna”, skriver investmentbanken.

Investmentbanken har en köprekommendation på aktien med riktkurs 75 kronor, vilken är under granskning givet denna nya interimsdata. Senaste avslut i aktien är vid 60,60 kronor.

Dagens kursuppgång innebär att aktien är tillbaka på kursnivåer som noterades senast under 2018, samtidigt som börsvärdet nu är över 2,2 miljarder kronor.