Blackrock fortsatt positiva till kinesiska aktier och statsobligationer

Fondjätten Blackrock är fortsatt positiva till kinesiska aktier. Det framgår av ett veckobrev.
Kinesiska aktier har gått svagt på sistone till följd av oro över att Kinas beslutfattare kan bli mer restriktiva med monetära och fiskala stimulanser.

Kina är fortfarande underrepresenterade i globala index. Enligt Blackrock så utgör kinesiska tillgångar intressanta investeringsmöjligheter delvis på grund av låg korrelation med globala tillgångar.

Vidare skriver Blackrocks representanter att data i Kina tyder på att marknaden underskattar motståndskraften i den kinesiska ekonomin.

Svagheten på marknaden den senaste tiden utgör ett bra läge att köpa in sig på attraktiva värderingar menar Blackrock. Kinesiska statsobligationer och aktier lyfts fram som särskilt intressanta.