Coronakrisen kan kosta ekonomin flera hundra miljarder

Effekterna av coronapandemin kan mätas i hundratusentals jobb och flera hundra miljarder kronor bara under 2020, enligt SCB.

Minskad konsumtion under pandemin slår mot flertalet branscher långt ner i leverantörskedjorna, enligt en analys från SCB.

“Coronakrisen väntas leda till en minskad efterfrågan i Sverige vad gäller såväl privat konsumtion som export. Det slår inte bara mot exempelvis fordonsindustrin, hotell, restauranger och resenäringen. Även branscher längre ner i leverantörskedjorna drabbas”, skriver SCB.

Med hjälp av Konjunkturinstitutets prognoser och egna data har SCB gjort en så kallad input-output-analys av effekterna för BNP, sysselsättningen och utsläppen av växthusgaser.

“Analysen bygger på ett material som ständigt förändras och bör tolkas med försiktighet, men den visar tydligt hur problem i enskilda branscher kan få stora effekter på hela ekonomin”, skriver SCB.

Den direkta effekten av pandemin är att BNP minskar med 200 miljarder kronor och sysselsättningen med 225 000 personer. Till detta kommer indirekta effekter.

“Den indirekta effekten innebär att BNP minskar med ytterligare 110 miljarder kronor, och att antalet sysselsatta minskar med ytterligare 110.000 personer”, skriver SCB

Den totala minskningen av BNP ligger således på 310 miljarder kronor.

BNP Sysselsatta Växthusgaser
Direkt effekt -200 miljarder kronor -225 000 -2,0 megaton
Indirekt effekt -110 miljarder kronor -110 000 -1,9 megaton
Total effekt -310 miljarder kronor -335 000 -3,9 megaton

 

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här