Detaljhandelns försäljningsvolym minskade

Försäljningsvolymen i detaljhandeln sjönk med 1,2% i juli jämfört med föregående månad, kalenderkorrigerat och säsongsrensat. Det visar statistik från SCB.
Detaljhandel
Foto: Annika af Klercker / SvD / TT

Sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,2% och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 1,6%.

Jämfört med motsvarande månad föregående år steg detaljhandelsförsäljningen 5,4%, kalenderkorrigerat. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0% och dagligvaruhandeln ökade med 3,9%.

Under den senaste tremånadersperioden steg den säsongsrensade och kalenderkorrigerade försäljningsvolymen 2,0% jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Sällanköpsvaruhandeln visar en uppgång med 2,7% och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget en uppgång med 1,0%.