DNB ser vägskäl för oljemarknaden

Priset på Brentolja har stigit kraftigt på kort tid. DNB menar att oljemarknaden står inför ett vägskäl där de politiska initiativen är avgörande.
Olja
Foto: Eric Gay/TT

Oljepriset sjönk kraftigt på grund av coronapandemin och den minskade globala ekonomiska aktiviteten. De låga prisnivåerna har lett till att  produktionen men framförallt nyinvesteringarna har minskat kraftigt, och att OPEC+ har kommit överens om stora produktionsneddragningar.

Saudiarabien har också meddelat att de unilateralt kommer att behålla sin nuvarande produktionsminskning. Detta menar DNB:s Ulf Andersson och Thomas Jellvik menar pekar på att Saudiarabien gjort bedömningen att den amerikanska skifferoljeindustrin inte kommer att komma tillbaka till nivåerna innan krisen.

”Det skulle i så fall leda till att marknaden skiftar tillbaka i OPECs och Saudiarabiens favör, det vill säga att USA:s beroende av oljeimport ökar i en marknad med högre prisnivåer. Så trots att det globalt just nu finns outnyttjad produktionskapacitet och lager som minskar snabbt så innebär beslutet från OPEC+ att marknaden nu lider av ett underutbud som pressar upp priserna”, skriver de i Veckans reflektion.

Priset på Brentolja noteras idag på närmare 70 USD per fat, från cirka 50 USD vid årsskiftet. Dagens pris ligger på samma nivå som strax innan coronapandemin bröt ut.

DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen menar att underutbudet kommer att fortsätta prägla marknaden under andra kvartalet att prisnivåer över 70 USD per fat är att vänta. Därefter väntas marknaden successivt normaliseras och priserna sjunka ner till 65 USD per fat under slutet av 2021 och 2022.

Ändrat politiskt landskap påverkar oljemarknaden

Även om det kan vara så att USA kan återuppta en stor del av sin produktion under återhämtningen, är detta långtifrån skriver i sten, skriver DNB.

De pekar också på att det förändrade inrikespolitiska landskapet i USA, med miljöfrågor i fokus, kan komma att påverka amerikansk oljeproduktion och därmed hela marknaden.

De ökade begränsningarna i och med en grön omställning leder dessutom till lägre investeringsvilja. Detta kommer på sikt kommer att ge lägre produktionskapacitet, skriver de.

Den gröna omställningen i USA är knappast trolig just nu, under pandemin, men det kommer att krävas ”politisk vilja, kontinuitet och kompromissvilja” för att kunna genomföra nödvändiga reformer.

”Om denna inte visar sig finnas står marknadens aktörer i ett viktigt vägskäl. Kommer de då tänka om och åter börja investera i nyproduktion eller kommer de att fortsätta den gröna omställningen på egen hand? Vår tro är att det senare möjligen kan räcka en bit på vägen men att det är politiska initiativ som kommer vara
avgörande”, avslutar DNB:s Ulf Andersson och Thomas Jellvik.