Ekobot rapporterar minskat rörelseresultat i första rapporten som noterat bolag

Jordbruksteknikbolaget Ekobot, som gick in på First North i mars i år, redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.
Ekobot
.
Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (-0,5).

Likvida medel uppgick till 19,8 miljoner kronor (1,5).

”Emissionen som genomfördes i samband med introduktionen medger upptrampning inför produktionsförberedelser, tester och marknadsintroduktion. Ekobot har med nyrekryteringar förstärkt teamet ytterligare vilket ger goda möjligheter till en fortsatt tydlig väg fram till marknadsintroduktion av bolagets produkter och tjänster”, skriver VD Erik Jonuks i rapporten.

Ekobot, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,7 -0,5
Nettoresultat -1,7 -0,5
Likvida medel 19,8 1,5