Emissionsguiden inleder bevakning av Clavisters företrädesemission

Cybersäkerhetsbolaget Clavister Holding har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 170 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Emissionsguiden inleder bevakning av Clavisters företrädesemission - clavister-700_binary_6845033.jpg
Clavisters styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma strax efter årsskiftet.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Clavister har beslutat att ta in ca 170 Mkr i en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är att förstärka rörelsekapitalet för att bolaget ska kunna fortsätta växa samt att amortera på lån.

Teckningskursen är satt till 12 kr per unit, motsvarande 1 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 41% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 12 aktier innehåller varje unit även 3 teckningsoptioner av serie TO1 och 3 stycken av serie TO2.

Emissionen är säkrad till ca 71% genom tecknings- och garantiåtaganden på totalt 120 Mkr.

Teckningsåtagandena uppgår till 27 Mkr (15,7% av emissionen) och har ingåtts av bland annat de större nuvarande ägarna Per Anders Bendt, Stena Finans och ÖstVäst Capital. Även personer i styrelse och ledning har trätt fram som teckningsåtagare, i form av VD John Vestberg, CFO David Nordström samt ledamot Staffan Dahlström. Hur mycket de individuella teckningsåtagandena uppgår till framgår inte.

Clavisters styrelseordförande Andreas Hedskog samt ett antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden på sammanlagt 93 Mkr (55% av emissionen). Till garanterna utgår en kontant ersättning på 10% eller 12% i units för det garanterade beloppet. Dock med undantag för Andreas Hedskog vars ersättning enbart kommer att vara kontant.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir hela 75%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.