En operatörsaffär och nytt förlorat år i norsk konsult

PORTFÖLJUPPDATERING Fortsatt defensiva Nordiska Värdeportföljen knappar in på Stockholmsbörsens cykliska rivstart på börsåret. Ett större innehav levererar en förväntad storaffär och ett mindre rapporterar godkänt men inte mer.

Nordiska Värdeportföljens totalavkastning står nu i 11,8 procent hittills i år, vilket återigen närmar sig mer Stockholmsbörsens OMXSGI på 12,8 procent. Affärsvärlden Analys+ modellportföljens indexförsprång sedan starten i december 2017 är återställt till 12 procentenheter (10 procentenheter förra veckan).

Den gångna veckans stora portföljhändelse var storaffären som presenterades av tillväxtoperatören Millicom, portföljens näst största innehav på 18 procents vikt. Affärsvärlden Analys+ analyserar och ger affären tummen upp i separat inlägg.

Samtidigt har Swedbanks påstådda penningtvätthärva lyckats sänka lite av de svenska storbankernas premiumvärderingar, vilket motverkat lite av börsens cykliska återhämtningsrally. Nordiska Värdeportföljen fortsätter att aktivt undvika exponering mot Sveriges och Norges länge överhettade bostads- och fastighetsmarknader, inklusive relaterad långivning plus sällanköp beroende av konsumtionsvilja bland regionens hushåll.

 

TREDJE ÅRET GÄLLER DET

Veckan bjuder på nuvarande portföljs resterande rapporteftersläntrare. Först ut nu på tisdagsmorgonen var norska teknikkonsulten Multiconsult (4 procents portföljvikt), som är inne i en omställningsfas för att återställa lönsamheten.

Liksom övriga teknikkonsultspelare på den norska hemmamarknaden har Multiconsult pressats av ett flerårigt branschproblem med högre inflation i personalersättningar än timpengen som gått att debitera mot kund. Noterbart är dock hur branschsiffrornas gap mellan löneindex och debiteringsindex nu kan ha toppat år 2017.

Multiconsult 2018kv4 presentation. Slide 19.JPGMulticonsult 2018kv4 presentation. Slide 19

Källa: Multiconsults rapportpresentation 2018kv4, slide 19.

Multiconsult-rapporten (1, 2) i korthet:

  • Måttlig intäktstillväxt i fjärde kvartalet 2018, på 5,4 procent mot samma period föregående år. Helårets tillväxt blev totalt 11 procent, eller 4 procent organiskt, där minskningen från totalt 15 procent 2017 i sig inte är negativ då Multiconsult prioriterar återställd lönsamhet.
  • Fortsatt usel lönsamhet. Kvartalets rörelsemarginal (ebit) kom in på 1,1 procent, vilket var upp ett snäpp från -0,3 procent i jämförelseperioden men inte mycket att hurra för. Att Multiconsults andra helårsvinst i rad var förlorad var redan förväntat. Rörelsemarginalutfall kunde nu summeras till 3,0 procent 2018 mot 3,9 procent 2017.
  • Lönsamheten hölls även fortsatt tillbaka av projektnedskrivningar, vilka netto motsvarande 3,8 procent av redovisad omsättning i fjärde kvartalet. Positivt var dock att konsulternas debiteringsgrad nu ökar, till 70,6 procent i kvartalet och 70,2 procent för helåret, från 68,4 procent i jämförelseperioderna.
  • Positivt var även det starka kassaflödet. Multiconsult i stort sett bibehöll 2018 års kassaflöde från löpande verksamhet före rörelsekapital (115 miljoner 2018 mot 118 miljoner 2017) och därtill lyckades frigöra väldigt mycket rörelsekapital (+93 miljoner 2018 mot –56 miljoner 2017).
  • Likaså positivt var den starka orderingången, som steg 44 procent i kvartalet. Orderboken stängde året på 2,8 miljarder norska kronor, vilket motsvarar att 84 procent av det gångna årets totala omsättning redan fanns kontrakterad när vi passerade årsskiftet.
  • Bibehållen utdelning på 1,5 norska kronor per aktie är inte mycket att orda om. Multiconsult är mycket kapitallätt och har endast marginell nettoskuld.

Utifrån sin relativa styrkeposition inom flera långsiktigt attraktiva infrastruktursegment, såsom transport, vatten, miljö och förnyelsebar energi, så bör Multiconsult sannolikt kunna gå stärkt ur den norska marknadens stålbad, där andra gjort storförluster och/eller givit upp längs med vägen.

HÄNDER I ÖVRIGA PORTFÖLJEN:

Härnäst väntas bokslut från ytterligare en norsk turnaround, i form av försäkringsbolaget Insr i morgon (onsdag 27/2). De följs av iot-förvärvaren Allgon på torsdag (28/2) som avslutar de nuvarande portföljinnehavens rapportsäsong.

Nordiska Värdeportföljen per 2019-02-26 intradag.JPGNordiska Värdeportföljen per 2019-02-26 intradag 

FORTSATT DEFENSIV HÅLLNING

Nordiska Värdeportföljen förblir fullinvesterad, men med övervikt mot defensiva värdecase. Signaler om vikande global konjunktur samt fortsatt risk för störningar på nollräntans slappa finansieringsklimat förblir triggers för omplaceringsmöjligheter de närmsta åren.

I alternativscenariot, att politiker och centralbankirer i väst lyckas lappa ihop riskbilden ytterligare några kvartal, kan portföljens lågvärderade innehav ändå fånga delar av uppsidan, som förvärvskandidater.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här