En pust i rätt riktning

KOMMENTAR Arise senaste storaffär bekräftar Affärsvärlden Analys+ värdecase – vindkoncernens betydande projektvärden skänks bort gratis av börsen. Det är dock långt ifrån säkert att börsen nöjer sig med endast en delstyckning.

Sent i torsdags släppte Arise en efterlängtad nyhet: vindkraftskoncernen ska sälja sitt 50 procentiga delägande i den producerande vindparken Jädraås, med en produktionskapacitet på cirka 213 megawatt (MW).

Köpare är samriskbolagets andra hälftenägare, förnyelsebart-investeraren The Renewables Infrastructure Group (TRIG). Affären sker utifrån en värdering på hela Jädraås om 207 miljoner euro obelånat, vilket motsvarar cirka 10 miljoner kronor per MW för denna större park uppförd 2012–2013.

För Arise blir likviditetseffekten +200 miljoner kronor i nettolikvid. Resultateffekten blir samtidigt negativ, på -245 miljoner kronor i resultat före skatt, bland annat till följd av att finansiering med räntesäkrande swap-kontrakt bryts i förtid men rimligen också på grund av att parken legat bokförd till ett något högre värde.

Vad innebär det här då i praktiken för Arise som lågvärderat tillgångscase?

REALISERADE VÄRDEN PLUS BÄTTRE PROJEKTMÖJLIGHETER

Som Arise vd Daniel Johansson konstaterar i pressmeddelandet blev hälftenägandet av den stora producerande vindparken inte den finansiella succé som börsbolaget ursprungligen hade hoppats på.

Det är dock en väldigt lovande signal att Arise ”rycker plåstret” och frigör kapital till de betydligt mer värdefulla utvecklingsoptioner i dess projektverksamhet. Inte minst den stärkta balansräkninge kommer väl till pass för att kunna genomföra flera parallella storprojekt till en rimlig finansiell risk de närmsta åren.

BEKRÄFTADE VÄRDEN

Storaffären bekräftar samtidigt värdet på bolagets övriga, helägda producerande vindkraftsproduktionstillgångar. De var per årsskiftet bokförda till 9 miljoner kronor per MW, med i genomsnitt ungefär lika stora verk som vid Jädraås och från liknande tidsepok (2009–2012), men överlag belägna i det prismässigt bättre södra elprisområdet SE4.

UPPDATERAD SLAKTKALKYL

Slaktkalkylen på Arise balansräkning blir nu än mer tilltalande, då bolaget frivilligt visat vilja att realisera inlåsta värden för att återinvestera i mer högavkastande projekt.

Baserat på dagens börsvärde, runt 600 miljoner kronor till måndagens stängningskurs 17,95 kronor, plus årsskiftets nettoskuld, runt 950 miljoner, är företagsvärdet (EV) på Arise runt 1 550 miljoner.

Dra nu av 200 miljoner i nettolikvid från Jädraås. Företagsvärdet på resterande verksamhet är då 1 350 miljoner.

Dra av resterande helägda elproduktion till bokfört värde, knappt 1 250 miljoner vid årsskiftet. Arise säger sig nu vilja fortsätta heläga dessa resterande producerande vindparker. Det tycker åtminstone inte Affärsvärlden Analys+ verkar vara en särskilt optimal idé ur aktieägarspektiv så länge tillgångarna värderas som de fortfarande gör av börsen.

Företagsvärdet är nu nämligen nere på endast 100 miljoner kronor. För det erhåller investeraren först tre stycken redan sålda projekt som ska slutföras och testas inför överlämning till investerare senare i år, 2019. På dessa tre projekt om totalt 197 MW beräknar Arise nettolikviden till 170 miljoner kronor.

Om bokfört värde på produktionen och Arise förväntade projektlikvid från 2019 års snart överlämnade projekt är rimliga, vilket de förefaller vara, innebär det att börsen just nu betalar investerare för att köpa in sig i restverksamheten. Då fås inte mindre än runt 500 MW tillståndsgivna möjliga framtida projekt plus runt 300 MW möjliga framtida projekt plus en förvaltningsverksamhet av totalt 1 100 MW vindkraftskapacitet gratis, givet att koncernen inte blir särdeles dyr att hålla igång centralt.

 

UPPVÄRDERING ELLER STYCKNING

Förhoppningsvis lyckas Arise själva höja förtroendet och få upp sina tillgångars värdering genom att leverera projektframgångar till kontrollerad risk. Förblir börsens värdering av helheten en kraftig rabatt behöver det dock inte dröja länge innan nuvarande, eller framtida, storägare propsar på för att ledningen ska fortsätta renodla (läs stycka).

Tillgångssidan bör därmed förr eller senare bli prissatt i linje med vad marknaden utanför bolaget är villig att betala. Agerar Arise tillräckligt snabbt, effektivt och fokuserat finns där i nuläget betydande övervärden att realisera.

 

Arise är ett innehav i Affärsvärlden Analys+ modellportfölj Nordiska Värdeportföljen.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaArise är verksamma inom energisektorn. Störst verksamhet återfinns inom vindkraftsmarknaden, där bolaget innehar aktiv verksamhet genom hela värdekedjan, från prospektering, tillstånd, till förvaltning och drift. Elen produceras via egna - samt samägda vindkraftparker. Verksamhet innehas runtom Norden och Europa. Bolaget grundades ursprungligen 2007 och har sitt huvudkontor i Halmstad.