Erik Olsson: Då kan marknadspsykologin påverkas negativt

Bostadspriserna fortsätter upp, men på Erik Olsson ser man orosmoln i och med problemen med vaccinutrullningen och räntekänsligheten.
Erik Olsson fastighetsförmedling
Foto: Erik Olsson Fastighetsförmedling

I en kommentar till bostadsmarknaden och de senaste siffrorna från Valueguard skriver Erik Olsson att man säljer fler bostäder snabbare och till högre priser än tidigare. Dock menar fastighetsförmedlaren att lyckade vaccinationer och låga räntor redan är diskonterade.

Problemen med vaccinationerna har hittills heller inte gjort något avtryck på marknaden, men Erik Olsson höjer ett varningens finger för att marknadspsykologin och framtidstron kan komma att påverkas negativt.

Samtidigt har de stigande inflationsförväntningarna fått räntan på tioåriga svenska statsobligationer att stiga med 0,4%. Detta har emellertid inte påverkat bolåneräntorna så mycket.

”Dock kan räntekänsligheten göra att det kan räcka med en oro för höjda bolåneräntor för att göra den bekymmersfria marknadspsykologin vi har nu mer nervös”, skriver Erik Olsson.

Samtidigt gör den faktiska inflationens låga nivå att tiden med låga räntor förlängs och att sannolikheten för höjningar minskar. Men en ökad riskpremie på bostadsobligationer skulle kunna öka bolåneräntorna.

”Att bostadspriserna ökat mycket mer än lönerna en tid betyder att många vill låna mer och närmar sig gränsen för vad banken låter dem låna. Möjligheten att finansiera ett bostadsköp styr bostadspriserna. Får man inte låna så mycket som man vill blir betalningsförmågan lägre så prisutvecklingen dämpas”, skriver fastighetsförmedlaren.