EU: Sverige bör reformera hyresmarknaden

Sverige bör genomföra en stor skattereform och reformera hyresmarknaden. Det skrev EU-kommissionen i sin årliga utvärdering av makroekonomiska obalanser i Sverige, som presenterades på onsdagen.

Utsikterna för Sveriges tillväxt på medellång sikt är dämpade. Därför behöver Sverige ytterligare strukturreformer, ansåg kommissionen.

Sverige bör arbeta fram den utlovade stora skattereformen för att göra svensk ekonomi med motståndskraftig och minska riskerna från olika obalanser.

En obalans är bristen på bostäder, som leder till sämre rörlighet på arbetsmarknaden. Bristen beror på demografiska förändringar, otillräckligt byggande och en ineffektiv användning av befintliga bostäder.

Liksom tidigare år pekade kommissionen på möjliga åtgärder, som en reform av hyressättningen, stöd till byggande, minskade skatteavdrag på bolåneräntor och en årlig fastighetsskatt.

Banksektorn har hög lönsamhet men är sårbara. Eftersom de förlitar sig på kortfristig upplåning finns risk att likviditetsbrist kan uppstå i samband med ett försämrat läge för finansiering och ekonomin.

Den stora exponeringen mot bolån och kommersiella fastigheter utgör ett hot för Sverige och hela Norden vid ett snabbt fall för de högt värderade fastighetspriserna.

Ifjol gav kommissionen och EU-länderna Sverige en ny rekommendation vad gäller penningtvätt, som följdes upp i år.

”Påståenden om misstänkt penningtvätt är fortfarande en källa till oro och har påverkat svenska bankers rykte. Men ny lagstiftning är på plats och åtgärder har vidtagits för att förbättra samordningen”, skrev kommissionen nu.

Det är dock för tidigt att bedöma om åtgärderna har varit effektiva, skrev kommissionen.

Utvärderingen pekade också på problem med att integrera lågutbildade, nytillkomna icke-européer i arbetskraften – särskilt kvinnor och särskilt efter den stora flyktingvågen 2015.

Även inom utbildningssystemet är det ett problem med större skillnader i resultat mellan svenskfödda och icke-europeiska elever.

För att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045 krävs stora investeringar i elektrifiering av transporter och industrin.

I kommissionens förslag i januari till en ny klimatfond på 7,5 miljarder euro 2021-2027 (Just Transition Fund) kommer främst verksamheter i norra Norrland att vara berättigade för EU-stöd för omställningen. Sveriges andel av JTF-fonden är 61 miljoner euro, enligt förslaget.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.