Fagerhult ökar intäkterna men vänder till förlust

Belysningsbolaget Fagerhult redovisar ökade intäkter i första kvartalet 2020 samtidigt som bolaget vänder till förlust före skatt genomfört med vinst motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 6,0 procent till 1 689 miljoner kronor (1 594).

Rörelseresultatet blev 10,7 miljoner kronor (158,1), med en rörelsemarginal på 0,6 procent (9,9).

Resultatet före skatt var -16,6 miljoner kronor (126,5).

Resultatet efter skatt blev -16,4 miljoner kronor (93,0). Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (0,76).

Orderingången steg till 2 146 miljoner kronor (1 588), en ökning med 35,1 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 87,9 miljoner kronor (82,2).