Fed begränsar bankernas utdelningar och stoppar återköp efter stresstest

Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har infört nya restriktioner på utdelningar från banker.
Detta sedan det årliga stresstestet visat att flera av dem riskerade hamna nära de lägsta tillåtna kapitalnivåerna på grund av coronapandemin.

Som en följd av detta får bankernas kvartalsutdelningar för tredje kvartalet inte överstiga nuvarande nivån. Framöver kommer utdelningar att tillåtas baserat på en beräkning som är kopplad till den senaste intjäningen.

Fed har också satt ett stopp för återköp av aktier.

Stresstestet visade att 34 banker vid ett tuffare scenario riskerar att förlora upp till 700 miljarder dollar. Deras kapitalreserver skulle i ett sådant läge gå från 12 procent (vid slutet av 2019) till 7,7 procent.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här