FI öppnar för bankutdelningar – när läget stabiliserats

Utvecklingen från och med nu blir avgörande för FI:s syn på utdelningar under nästa år, enligt Erik Thedéen.

När krisen slog till i våras sänkte bland annat Finansinspektionen, FI, det kontracykliska buffertkravet för bankerna samtidigt som bankerna ombads avvakta med utdelningar. FI har sedan upprepat budskapet till bankerna om att inte göra några utdelningar under året.

I ett pressmeddelande skriver nu myndigheten att även om det ekonomiska läget nu förbättrats är osäkerheten om framtiden fortfarande stor och risken för bakslag långt ifrån borta, särskilt med tanke på den ökade smittspridningen och nya restriktioner.

Samtidigt uppvisar bankerna fortsatt god lönsamhet och stark kapitalisering och kreditkvaliteten i deras låneportföljer anses vara tillfredsställande. Det som kommer avgöra FI:s syn på utdelningar under nästa år är utvecklingen från och med nu.

“Om återhämtningen fortsätter in i 2021, osäkerheten inte ökar och bankerna fortsätter att uppvisa sund kreditkvalitet är det rimligt att lönsamma banker kan ge viss utdelning. Men jag vill verkligen betona att det förutsätter att läget och framtidsutsikterna har stabiliserats, att bankernas motståndskraft mot ogynnsamma ekonomiska utfall hålls uppe och att kreditförsörjningen fungerar. Bankerna har hittills varit en del av lösningen i krisen och det är viktigt att det så förblir”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här