Flera svenska börsbolag med i Dow Jones Sustainability Index

Ett antal svenska börsbolag är med i hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index för 2020, däribland Swedbank och Essity som kvalificerat sig för platser.
Billerud Korsnäs beskriver att man är ledande inom sin bransch för tredje året i rad inom detta index. Det är ett av de sju svenska företagen som är inkluderade i indexet i år. Bolaget har förbättrat sin totala poäng jämfört med förra året, och ser att indexinkluderingen är ett värdefullt bevis för hållbarhetsarbetet.

Storbanken Swedbank har kvalificerat sig för en plats och man lyfter fram bolagets hållbarhetsarbete inom både miljö, ekonomi och social hänsyn.

Hygienbolaget Essity inkluderades inom kategorin Household Products. Essity uppges ha fått höga betyg för miljö- och social rapportering, arbetet med leverantörer, varumärkesarbete, innovationer och klimatstrategi.