Formpipe ökar omsättning och rörelseresultat

Formpipe Software redovisar ökande omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Formpipe
.
Omsättningen steg 4,3% till 96,4 miljoner kronor (92,4). Mjukvaruintäkterna steg till 69,1 miljoner kronor (62,5) medan de repetitiva intäkterna ökade 9,5% till 63,3 miljoner (57,8), vilket motsvarar 66% (63) av omsättningen.

Ebitda-resultat blev 27,0 miljoner kronor (24,3), med en ebitda-marginal på 28,0% (26,3).

Rörelseresultatet blev 14,0 miljoner kronor (11,2), med en rörelsemarginal på 14,5% (12,1).

Resultatet efter skatt blev 9,2 miljoner kronor (8,3), en ökning med 10,8% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (0,16), vilket innebär en ökning med 6,3% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,1 miljoner kronor (21,5).

”Tredje kvartalet är i vanlig ordning ett kvartal med lägre intensitet. I år levererar vi trots det och en rådande pandemin, en tillväxt i repetitiva intäkter om 10 % och en EBITDA adj-marginal som ökar med 3 Mkr, motsvarande 18,1 % mot 15,7 % föregående år. Det är vi nöjda med och det understryker styrkan i vår affärsmodell och organisation”, kommenterar VDChristian Sundin.

Det konstateras vidare att Formpipe står stabilt med goda finanser och hög andel repetitiva intäkter som täcker 85% av de fasta operativa kostnaderna.

När det gäller påverkan från covid-19 skriver bolaget följande rörande affärsområdet Privat sektor:

”Inom affärsområdet Privat sektor bedöms risken för negativ påverkan av Covid-19 som större än för Formpipes övriga två affärsområden. Nyförsäljningen är till stor del driven av att våra partners säljer produkten Lasernet som en del av införandeprojekt avseende ERPsystem, såsom Microsoft Dynamics etc. I dagsläget är efterfrågan god men det finns anledning att tro att om pandemin blir långvarig så kommer nya ERP-investeringar att skjutas på framtiden. Det finns också en betydande risk att kunder inom privat sektor hamnar i finansiella problem med uteblivna betalningar och att befintliga avtal avseende underhåll och SaaS går förlorade.”

När pandemin är över bedöms dock de eventuellt uppskjutna ERP-investeringarna ha skapat ett uppdämt behov med högre efterfrågan än normalt, skriver Formpipe.

Formpipe, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 96,4 92,4 4,3%
EBITDA 27,0 24,3 11,1%
EBITDA-marginal 28,0% 26,3%
Rörelseresultat 14,0 11,2 25,0%
Rörelsemarginal 14,5% 12,1%
Nettoresultat 9,2 8,3 10,8%
Resultat per aktie, kronor 0,17 0,16 6,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 3,1 21,5 -85,6%