Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade i maj

Försäljningen i den svenska dagligvaruhandeln ökade med 1,1% under maj jämfört med samma månad 2020, visar Dagligvaruindex från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.
Dagligvaruhandel.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Kalendereffekten var -0,4%, vilket innebär att den kalenderjusterade försäljningsutvecklingen var 1,5%.

”E-handelsförsäljningen gick fortsatt starkt och växte med över 25%, trots en försäljningsökning med över 100% i maj i fjol. E-handelsandelen på 6,4% är dock årets lägsta notering, men klart över nivån i maj förra året då den uppgick till 5,2%”, säger Karin Brynell, VD för Svensk Dagligvaruhandel.

Den fysiska dagligvaruhandeln tappade 0,3% medan e-handeln växte med 26,1%. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick till 6,4%, mot 7,2% månaden innan. Hemleverans ökade 16,9% och upphämtning i butik med 36,3%.