Höjda aggregerade vinstprognoser för OMXS30-bolagen för 2021-2022

Analytikerkåren har under den senaste månaden dragit upp de samlade vinstprognoserna för OMXS30-bolagen för 2021 och 2022. Förändringarna ligger på 1 respektive 1,6%.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls

Det framgår av Finwires återkommande sammanställning av konsensusprognoser från det globala börsinformationsföretaget Factset.

De samlade vinsterna för 2021 spås uppgå till cirka 346,4 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 20,2% mot 2020 års vinstnivå. För en månad sedan var nivån 343,0 miljarder.

För 2022 väntas cirka 398,6 miljarder i samlad vinst vilket innebär en ökning med 5,7% från 2021 års förväntade nivå. Noteringen för en månad sedan var 392,2 miljarder i vinst.

Den samlade försäljningen väntas stiga 6,1% under 2021 och öka 5,7% 2021.

Tabell 1 – Factset ackumulerade konsensus över försäljning och vinst för OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag, i nuläget.
Ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, enligt Factset data Utfall senaste året Prognos innevarande år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 2 662 582 2 825 787 2 987 040
Tillväxt, år 6,13% 5,71%
Justerad nettovinst, Mkr 288 231 346 419 398 584
Tillväxt, år 20,19% 15,06%
Källa: Factset
Tabell 2 – Factset ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag – utveckling senaste året.
Ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investmentbolag, enligt Factset data
Historik
2021 %-förändring 2022 %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 2 825 787 2 987 040
1 vecka sedan 2 824 483 0,05% 2 986 372 0,02%
1 månad sedan 2 822 759 0,11% 2 977 407 0,32%
3 månader sedan 2 855 820 -1,05% 3 000 489 -0,45%
6 månader sedan 2 870 313 -1,55% 3 011 061 -0,80%
9 månader sedan 2 959 362 -4,51% 3 107 455 -3,88%
12 månader sedan 3 085 094 -8,41% 3 210 808 -6,97%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 346 419 398 584
1 vecka sedan 346 212 0,06% 398 125 0,12%
1 månad sedan 343 009 0,99% 392 241 1,62%
3 månader sedan 344 832 0,46% 390 674 2,02%
6 månader sedan 336 955 2,81% 382 078 4,32%
9 månader sedan 344 851 0,45% 393 191 1,37%
12 månader sedan 382 509 -9,44% 422 403 -5,64%
Källa: Factset