Hushållens finansiella sparande rekordhögt

Hushållens finansiella sparande uppgick till 160 miljarder kronor det andra kvartalet 2020, vilket är den högsta noteringen sedan tidserien startade. Det visar siffror från SCB.

Det som främst bidrog till hushållens finansiella sparande på 160 miljoner kronor var nettoinsättning på bankkonto och nettoköp av börsnoterade aktier. Dessa uppgick till 73 respektive 15 miljarder kronor.

Det finansiella sparandet för icke-finansiella bolag var också högt för ett andra kvartal, samtidigt som statens finansiella sparande var kraftigt negativt.

Icke-finansiella bolags finansiella sparande uppgick till -9 miljarder kronor, vilket, trots att det var ett negativt sparande, var ovanligt högt för att vara ett andra kvartal.

En förklaring till det detta är att icke-finansiella bolag valde att avstå eller flytta fram aktieutdelningar.

Samtidigt uppgick statens finansiella sparande under andra kvartalet 2020 till -59 miljarder kronor, efter ett negativt finansiellt sparande på -37 miljarder kronor under årets första kvartal.

Hushållens finansiella sparande, transaktioner, mdkr

diagram
Källa: SCB

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här