Investeringar säkra som döden

När investerare och pensionsfonder söker placeringar i en volatil tid har en nygammal tillgång seglat upp som ett attraktivt alternativ.

Robin Braislin Ciacimino och hennes man Jim, som bor i Kalifornien med sina två hundar, gjorde förra året ett val som allt fler amerikaner överväger. För 15 år sedan tecknade de en livförsäkring åt Robin som kostade 400 dollar i månaden. När de blev pensionärer, och premierna dessutom började bli dyrare, kändes det som en allt mindre motiverad utgift. Dessutom, hade Robin hört från en vän, så kunde de få rätt bra betalt om de gjorde sig av med försäkringen till en tredje part.

Hennes efterlevande skulle i och för sig få 250 000 dollar den dagen hon dog, men som fullt frisk tyckte hon att ett erbjudande strax norr om 70 000 dollar i handen i dag var ett väldigt lockade erbjudande.

– Processen var enkel om än något lång, men på det stora hela en bra upplevelse, berättar Robin som sålde försäkringsbrevet till bolaget Abacus Settlement LLC, som nu kommer att få försäkringsbeloppet den dagen hon går bort.

Döden, eller snarare andrahandsmarknaden för amerikanska livförsäkringar, har på senare tid attraherat allt fler köpare från Wall Street, Singapore, London – och Östermalm.

– Den stora fördelen med detta är att industrin är en lågrisksektor som är helt okorrelerad från resten av finansmarknaden på ett sätt som få andra placeringar är, säger Gustaf Hagerud, vd på Resscapital AB, som investerar i livförsäkringar.

Oberoende av hur börsen, konjunkturen, oljepriset eller obligationsmarknaden beter sig kommer folk fortfarande att i jämn takt dö av gammal ålder. Här finns historisk statistik, stora tillgångar, och en reglerad samt fungerande amerikansk marknad att luta sig mot på ett sätt som öppnar upp för en av de mer morbida placeringarna man kan göra.

Handeln i livförsäkringar är komplex på ett sätt som gör den svår att handla i för andra än nischade investerare, men grunderna är enklare att förstå.

Det finns uppskattningar på att uppåt 60 procent av alla amerikaner har en livförsäkring. De tecknas ofta i ett skede av livet när ens bortgång hade fått svåra finansiella följder för resten av familjen. När de blivit äldre, barnen har flyttat hemifrån och lånen på bostaden är avbetalda, så minskar behovet av denna typ av katastrofförsäkring samtidigt som premierna blir allt dyrare. Dessutom innebär ålderdomen inte sällan stigande sjukvårdskostnader.

En nästan hundra år gammal dom från högsta domstolen i USA gör att en livförsäkring kan hanteras som vilken annan egendom som helst. I stället för att bara sluta betala, så kan en försäkringstagare försöka sälja sitt försäkringsbrev om beloppet är tillräckligt attraktivt för en investerare. Med en större andel bolag hungriga på livförsäkringar är chanserna att hitta en köpare goda.

Bolaget tar över försäkringen, ofta till en bråkdel av försäkringsbeloppet, fortsätter att betalar premierna, och kammar sen in pengarna när personen dör.

Detta är en kortversion av Döden som trygg hamn. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.