IPO-guiden hissar en flagga inför APAC:s notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Aligro Planet Acquisition Company, APAC, inför noteringen på Stockholmsbörsen och hittat en flagga.
IPO

Den 26 maj noteras SPAC-bolaget APAC på Stockholmsbörsen. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för komplext erbjudande.

APAC
Lista Nasdaq
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 1250 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-25
Första handelsdag 2021-05-26

Flaggan hissas då det inte är helt enkelt att hänga med i prospektet. Det finns noterade A-aktier, onoterade B-aktier, sponsoroptioner och investeraroptioner vilket komplicerar. SPAC-bolag är i sig också en ny företeelse för svenska investerare.

”Emissionskostnader samt löpande kostnader fram till förvärvet finansieras av grundarnas insats på 40.5 Mkr. Dessa medel har kommit bolaget tillhanda genom att grundarna satt in aktiekapital om 0,5 Mkr samt köpt 4 miljoner teckningsoptioner för 40 Mkr, dvs för 10 kronor styck”, kommenterar APAC:s Hans Eckerström (investeringschef och ansvarig för investerarrelationer).

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL APACS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 25 maj och teckningskursen är 100 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Cedergrenska Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-05-25 Läs här
Arla Plast Teckningstid pågår Nasdaq Small 2021-05-24 2021-05-25 Läs här
Aligro Planet Acquisition Company Teckningstid pågår Nasdaq Small 2021-05-25 2021-05-26
Zesec of Sweden Teckningstid pågår NGM SME 2021-05-21 2021-05-28 Läs här
Linc Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2021-05-27 2021-05-28
Loyal Solutions Inväntar notering First North 2021-05-18 2021-06-03 Läs här
Ngenic Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-06-08 Läs här
SaveLend Group Teckningstid pågår First North 2021-05-28 2021-06-09
Sozap Teckningstid pågår First North 2021-05.31 2021-06-09
Odinwell Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-03 2021-06-09 Läs här
Maven Wireless Teckningstid pågår First North 2021-05-26 2021-06-10 Läs här
Aventura Teckningstid pågår First North 2021-05-31 2021-06-14
MoveByBike Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-04 2021-06-14
LL Lucky Games Inväntar teckningstid First North 2021-06-09 2021-06-23
Biosergen Teckningstid pågår First North 2021-06-04 2021-06-24