IPO-guiden hissar en flagga inför Lincs notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Linc inför noteringen på Stockholmsbörsen och hittat en flagga.
IPO

Den 28 maj noteras investmentbolaget Linc, verksamma inom hälsovårdssektorn, på Stockholmsbörsen. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för hög emissionskostnad.

Linc
Lista Nasdaq Mid
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 3780 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-27
Första handelsdag 2021-05-28

För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Linc betalar cirka 64 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 5,3% av erbjudandet.

Under rubriken komplext erbjudande noterar IPO-guiden också att Linc har ett teckningskursintervall på 30%, vilket vid första anblicken verkar mycket. I praktiken ska dock priset sättas i intervallet 5-10% högre än substansvärdet. Det stora teckningsintervallet är enligt bolaget bara till för att ta höjd för kursrörelser i de noterade portföljbolagen. Mot den bakgrunden hissas ingen flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL LINCS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 27 maj och teckningskursen kommer fastställas som en premie på mellan 5-10% baserat på substansvärdet 26 maj 2021.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Cedergrenska Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-05-25 Läs här
Arla Plast Teckningstid pågår Nasdaq Small 2021-05-24 2021-05-25 Läs här
Aligro Planet Acquisition Company Teckningstid pågår Nasdaq Small 2021-05-25 2021-05-26
Zesec of Sweden Teckningstid pågår NGM SME 2021-05-21 2021-05-28 Läs här
Loyal Solutions Inväntar notering First North 2021-05-18 2021-06-03 Läs här
Ngenic Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-06-08 Läs här
SaveLend Group Teckningstid pågår First North 2021-05-28 2021-06-09
Sozap Teckningstid pågår First North 2021-05.31 2021-06-09
Odinwell Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-03 2021-06-09 Läs här
Maven Wireless Teckningstid pågår First North 2021-05-26 2021-06-10 Läs här
Aventura Teckningstid pågår First North 2021-05-31 2021-06-14
MoveByBike Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-04 2021-06-14
LL Lucky Games Inväntar teckningstid First North 2021-06-09 2021-06-23
Biosergen Teckningstid pågår First North 2021-06-04 2021-06-24