IPO-guiden hissar en flagga inför Modelons notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Modelon inför noteringen på First North och hittat en flagga.
IPO

Den 28 april noteras mjukvarubolaget Modelon på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för bristfällig information.

Modelon
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 485 Mkr
Sista teckningsdag 2021-04-26
Första handelsdag 2021-04-28

I prospektet finns det ingen information som talar om ifall styrelseledamöter och ledningspersoner varit aktiva i bolag som försatts i konkurs. Dessutom saknas information om teckningskurs för den nyemission på 28 miljoner kronor som gjordes under 2020. Även om EU-tillväxtprospekt begränsar vad som får inkluderas så brukar det ändå finnas sätt att få med informationen.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL MODELONS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är måndag den 26 april och teckningskursen är 44 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Dlaboratory Inväntar notering First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här
Lipum Inväntar notering First North 2021-04-08 2021-04-22 Läs här
Sensor Alarm Inväntar notering Spotlight 2021-04-07 2021-04-23 Läs här
Hemnet Group Teckningstid pågår Nasdaq Large 2021-04-26 2021-04-27
Tellusgruppen Teckningstid pågår First North 2021-04-20 2021-04-28 Läs här
Spermosens Inväntar notering Spotlight 2021-04-12 2021-05-05 Läs här
Hemply Balance Teckningstid pågår NGM SME 2021-04-20 2021-05-06 Läs här
Duearity Teckningstid pågår First North 2021-04-27 2021-05-11 Läs här
Safello Teckningstid pågår First North 2021-04-30 2021-05-12
JS Security Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-30 2021-05-12