IPO-guiden hissar en flagga inför Wästbyggs notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Wästbygg inför noteringen den 13 oktober och hittat en flagga.

Den 13 oktober noteras Rutger Arnhult-bolaget Wästbygg,  inriktat på entreprenad- och projektutveckling, på Nasdaq Mid. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för tveksamma incitament, Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risker för intressekonflikt.

Wästbygg
Lista Nasdaq Mid
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 3003 Mkr
Sista teckningsdag 2020-10-09
Första handelsdag 2020-10-13

Det finns flera affärsmässiga kopplingar mellan Wästbygg och huvudägaren Rutger Arnhults via Arnhults övriga bolag M2, Corem, Klövern och Tobin.

Wästbyggs största ägare är M2. Wästbygg har avtal med Tobin om att uppföra bostadsrättslägenheter till ett värde om 155 mkr. Under 2019 hade Wästbygg transaktioner med Klövern, Corem och M2 till ett sammanlagt värde om 221 mkr. Därutöver hyr Wästbygg också lokaler från Klövern för runt 2 Mkr per år. Wästbygg äger också en fastighet till två tredjedelar där M2 som äger den sista tredjedelen gett option till Wästbygg att förvärva resterande 33%. För detta hissas en flagga.

Klicka här för att komma till Wästbyggs sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 9 oktober och teckningskursen är 96 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Curasight Inväntar notering Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här
BoMill Inväntar notering First North 2020-09-24 2020-10-20 Läs här
Klimator Teckningstid pågår Spotlight 2020-10-09 2020-10-23
Lohilo Foods Teckningstid pågår First North 2020-10-13 2020-10-26
Prostatype Genomics Teckningstid pågår First North 2020-10-01 2020-10-27 Läs här
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här