JP Morgan Chase och Goldman Sachs tror på supercykel för oljan

De amerikanska investmentbankerna JP Morgan Chase och Goldman Sachs ser en supercykel för oljan framför sig. Oljepriset väntas rusa när coronapandemin klingar av, rapporterar Financial Times.

Den förväntade rusningen baseras på att finanspolitiska stimulanser väntas stödja konsumtionen samtidigt som investeringar i ny oljeproduktion har sjunkit. En sådan diskrepans mellan efterfrågan och utbud väntas utgöra grunden för en så kallad supercykel.

JP Morgan tror att oljepriset kan komma att röra sig mot eller till och med överstiga 100 dollar per fat, jämfört med dagens 63 dollar.

Goldman Sachs ser framför sig att det finns verkliga risker att oljan kan handlas upp till 80 dollar eller till och med högre i år.

Den tidigare oljeanalytikern Arjun Murti som sadlat om till senior rådgivare tror att det kan vara för tidigt att spå kommande supercykler, men ser samtidigt framför sig scenarion där oljepriset stärks betydligt.

På den andra sidan finns skeptiker såsom oljetradern Andy Hall. Han menar att det rör sig om kortvariga uppgångar i en annars tydlig nedåtgående trend för olje- och gasindustrin.