Klimatoro kan halvera tillväxten i flygresandet

Den väntade tillväxten i flygresandet kan komma att halveras till följd av kundernas oro för flygets klimatpåverkan.

Det visar en omfattande undersökning genomförd av UBS, där 6.000 invånare i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike svarat på frågor om sina flygvanor, skriver Independent.

Enligt UBS har klimatoron spridit sig bland konsumenterna. Av de tillfrågade uppger 21 procent att de medvetet och av oro för klimatet minskat sitt flygande under det senaste året.

UBS uppger att andelen som medvetet dragit ned på flygandet har stigit märkbart sedan den senaste studien, som gjordes i maj i år. Enligt banken kan förändringen delvis bero på de svenskmyntade fenomenet ”flygskam”, som gjorts känt genom den unga svenska aktivisten Greta Thunberg.

Antalet flygresor har på senare tid ökat i en takt av 4-5 procent per år, vilket är den tillväxttakt världens två största flygplanstillverkare Boeing och Airbus använder sig av för att göra framtidskalkyler. Baserat på den nya trenden förutspår dock UBS att flygresandet inom EU framöver kommer att växa med endast 1,5 procent, och i USA med 1,3 procent. Om UBS prognoser slår in kan det innebära att antalet beställda flygplan minskar med 110 per år, skriver Independent.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.