LO-fack vill ersätta industriavtalet

Fackförbunden inom 6F vill att industriavtalet skrotas och föreslår en ny lönebildningsmodell där LO centralt förhandlar om löneökningarna tillsammans med tjänstemannafacken.

Det rapporterar Ekot.

“Vi vill också ha ett inflytande på det sättet att LO tillsammans med PTK ska förhandla med motparten”, säger Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets och 6F, till Ekot.

Fördelarna med detta är enligt honom att även hemmamarknaden får ett inflytande och insyn i löneökningstakten. En annan punkt är att kunna jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män.

“Vi kan inte fortsätta med den industrinormering som finns i dag för de relativa löneskillnaderna ökar år från år. Både mellan kvinnor och män, mellan branscher och mellan arbetare och tjänstemän. Då måste vi återgå till någonting annat”, säger Magnus Pettersson.

I den nya modellen skulle industrins konkurrenskraft få mindre betydelse för löneökningarna medan läget på arbetsmarknaden i Sverige skulle bli mer avgörande, med högre löneökningar där det saknas arbetskraft till exempel. Riksbankens inflationsmål skulle också få ökad betydelse.

6F föreslår att LO:s avtalssekreterare och en delegation på 3-4 förbund ska förhandla, vilka det är ska variera mellan avtalsrörelserna. Ett samarbete med tjänstemännen i PTK ska också tas fram. Hur arbetsgivarsidan representeras lägger sig inte facken i.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.