Magnolia Bostad ökar omsättningen och vinsten

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad ökade såväl omsättningen som vinsten i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Omsättningen steg 14,2% till 572 miljoner kronor (501).

Rörelseresultatet blev 278 miljoner kronor (34), med en rörelsemarginal på 48,6% (6,8). Av detta avser 239 miljoner kronor (-4) värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Resultatet före skatt var 227 miljoner kronor (-9).

Resultatet efter skatt blev 202 miljoner kronor (10) och resultatet per aktie hamnade på 5,50 kronor (0,13).

linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

”2020 var ett framgångsrikt år för Magnolia Bostad. Trots den pågående pandemin kunde vi leverera vårt bästa helårsresultat någonsin, expandera byggrättsportföljen och öka antalet produktionsstarter samtidigt som vi minskade nettoskuldsättningen. Genom vår lokalt förankrade affärs- och projektutvecklingsorganisation samt våra drygt 22 700 byggrätter ser vi framför oss fortsatt lönsam tillväxt i enlighet med de nya mål som styrelsen för Magnolia Bostad har fastställt”, skriver VD Johan Tengelin i rapporten.

Magnolia Bostad, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 572 501 14,2%
Rörelseresultat 278 34 717,6%
Rörelsemarginal 48,6% 6,8%
Resultat före skatt 227 -9
Nettoresultat 202 10 1 920,0%
Resultat per aktie, kronor 5,50 0,13 4 130,8%
Utdelning per aktie, kronor 0