Magnolia Bostad vill emittera gröna obligationer på 500 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Magnolia Bostad avser att ge ut seniora icke-säkerställda gröna obligationer på 500 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Obligationerna ges ut inom en ram på 1 000 miljoner kronor och har en förväntad löptid på fyra år.

Förutom utgivandet av nya obligationer erbjuder bolaget att köpa vissa befintliga utestående seniora icke-säkerställda obligationer. Det handlar om 2016/2021 Sr Unsec FRN-obligationer på 600 miljoner dollar som emitterats till ett pris motsvarande 100,521% av det nominella värdet.

De aktieägare som accepterar återköpserbjudandet kommer att vara berättigade till en prioriterad tilldelning av de nya obligationerna, uppges det.