Moodys behåller sin negativa syn på europeiska banker

Kreditvärderingsinstitutet Moodys behåller sin negativa syn på europeiska banker då man bedömer att sektorn möter ett utmanande affärsklimat under nästa år till följd av långsam återhämtning i ekonomin, ökningar av problemlån och försämrade vinstutsikter.
“Vårt beslut att behålla negativa utsikter för europeiska banker nästa år återspeglar våra förväntningar på att bankkreditfundamenten kommer att försvagas efter coronapandemin”, säger Carola Schuler, vd för Banking på Moody’s Investors Service, i ett pressmeddelande.

Hon säger vidare:

“Under sådana osäkra tider kommer starkt kapital och likviditet att vara viktiga styrkor för bankerna, medan bidragande penningpolitik kommer att ge ett visst stöd.”    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här