Näringslivets försäljning oförändrad

Försäljningen i näringslivet var oförändrad i november jämfört med månaden innan. Jämfört med november i fjol var försäljningen 3 procent lägre. Det visar SCB:s preliminära försäljningsindikator.
”Återhämtningen i näringslivets försäljning stannade av i november. I hotell- och restaurangbranscherna var nedgången kraftigare jämfört med förra året än vad den har varit de senaste tre månaderna”, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Näringslivets försäljning i oktober har reviderats till 2% i säsongsrensade tal (1% tidigare). Den kalenderkorrigerade utvecklingen har reviderats till -2% (-3% tidigare).