Nedåt för franskt konsumentförtroende

Frankrikes konsumentförtroende minskade mer än väntat i juli.

Konsumentförtroendet sjönk under juli till 94. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 99.

Föregående månads utfall reviderades till 96 från preliminärt 97.