Nordea klår förväntningarna

Nordea redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 2 294 miljoner euro (2 119), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 1 088 miljoner euro (1 142), väntat 1 088 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 775 miljoner euro (720), väntat var 757 miljoner euro.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 1 179 miljoner euro (1 384).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 115 miljoner euro (735), väntat var 1 033 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 102 miljoner euro (30), väntat -79.

”Kreditförlusterna var något förhöjda, på 17 punkter av den totala utlåningen, till följd av extra avsättningar för några specifika företagslån. Den sammantagna kreditkvaliteten är god”, kommenterar vd Frank Vang-Jensen.

Rörelseresultatet blev 1 013 miljoner euro (705), väntat var 991 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 750 miljoner euro (505), väntat var 763 miljoner euro.

Resultatet per aktie blev 0,19 euro (0,13).

Bolaget drar ner utdelningen till 0,40 euro (0,69), väntat var 0,40.

”Vårt kundfokus och våra initiativ för att öka intäkterna ledde till en starkare affärsutveckling under den senare delen av 2019, vilket även avspeglas i intäkterna. Intäkterna ökade med
6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnadseffektiviseringar. Kostnaderna minskade med 5 procent vilket ledde till att K/Italet förbättrades till 57 procent. Vi är på väg åt rätt håll men mycket arbete återstår för att vi ska nå målet om ett K/I-tal på 50 procent till 2022″, säger Frank Vang-Jensen.
Han säger vidare:

”Vi ser flera lovande signaler i början av Nordeas nya fas, men det krävs fortfarande mycket arbete för att vi ska nå dit vi vill vara. Därför fortsätter vi att fokusera på våra tre viktigaste
prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser. Vi är
på rätt väg och vi är fast beslutna att leverera”.

Banken planerar för att nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro under 2020 med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020. Under 2019 låg rörelsekostnaderna på 4 877 miljoner, exklusive jämförelsestörande poster.

Gällande kreditkvaliteten skriver banken: ”Med tanke på det ekonomiska läget räknar Nordea med en i stort sett oförändrad kreditkvalitet under de kommande kvartalen”. Den tidigare bedömningen var ”Nordea räknar med att kreditförlusterna under
kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De ekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare”OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.