Nordea: Riksbanken närmar sig en exit

Det blir allt svårare för centralbanken att motivera de stödåtgärder som man vidtog när pandemin drog fram över världen, skriver Nordeas Torbjörn Isaksson i en makroanalys.
Nordea Torbjörn Isaksson

I princip alla restriktioner för minskad smittspridning slopas och de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är allt mindre. Dessutom pekar det mesta på att Sverige är på väg in i en högkonjunktur. Dessa tre faktorer gör att den tidpunkt då även Riksbanken lämnar pandemin bakom sig närmar sig, skriver Nordeas Torbjörn Isaksson.

Nordea bedömer att Riksbanken inte lär höja reporäntan i närtid och att köp av ytterligare obligationer avslutas som planerat vid det kommande årsskiftet.

”För varje dag som går närmar sig dock Riksbanken en exit och som kan ligga närmare i tid än vad som är allmänt förväntat”, skriver Torbjörn Isaksson.

Den överraskande starka ekonomiska utvecklingen ökar sannolikheten för att Riksbanken minskar sin balansräkning redan under nästa år, alltså minskar sitt innehav av de obligationer som köpts sedan våren 2020, menar han.

”I ett sådant scenario kan Riksbanken sluta att återinvestera förfall av bostadsobligationer under loppet av 2022. Riksbanken kan tänkas vara aktiv på marknaden för bostadsobligationer i början av nästa år men därefter gradvis minska återinvesteringarna och på så sätt minska sitt innehav”, skriver Torbjörn Isaksson.

Även om en tidig minskning av balansräkningen inte lär signaleras vid nästa penningpolitiska möte skulle Riksbanken kunna indikera att de skissar på en plan för hur krisåtgärderna ska trappas ned, menar han.

Nordeas inflationsprognos är samtidigt högre än Riksbankens bedömning för det kommande året. Bland annat räknar banken med att livsmedelspriserna stiger och att de höga transportkostnaderna till en mindre del spiller över till priser på andra varor.