Nordea ska diskutera utdelning med ECB

Nordea följer europeiska centralbanken ECB:s uppdaterade rekommendation om utdelning och kommer att kontakta ECB för att diskutera den tilltänkta utdelningsnivån. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nordea
Foto: Jessica Gow /TT
Nordea har tidigare beslutat om att utdelningen ska vara på högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019, med utbetalning vid ett eller flera tillfällen.

”Beroende på utfallet av dialogen med ECB kommer Nordea att publicera eventuella beslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen”, skriver banken.

ECB har sagt att man förväntar sig att utdelningar och aktieåterköp ligger kvar under 15 procent av det sammanlagda resultatet för 2019 och 2020, och inte högre än 20 punkter av kärnprimärkapitalrelationen, fram till utgången av september 2021.