Nordea: Verkligheten kommer ikapp Riksbanken

En räntesänkning ligger i korten, men den kan dröja, skriver Nordea.

Konjunkturen har försvagats mer än vad bedömare väntade sig. Samtidigt signalerar Riksbanken en räntehöjning vid årsskiftet.

“Det har bland annat lett till den ovanliga situationen att räntemarknaden prissätter en viss sannolikhet för en räntehöjning i närtid men att räntan sedan ska sänkas igen längre fram”, skriver Nordeas Torbjörn Isaksson i en uppdatering.

Att Riksbanken i september signalerade en räntehöjning tolkar Nordea som att Riksbanken var alltför optimistisk om ekonomin och inflationen, enligt Torbjörn Isaksson, som skriver att Riksbanken väntas backa från planerna om en höjning i närtid, genom att inta en avvaktande hållning vid det penningpolitiska mötet nästa vecka, den 23 oktober. Troligt är att räntehöjning skjuts upp till en bit in i 2020.

Två faktorer ses som centrala för Riksbanken, och båda har utvecklats åt fel håll: inflationsförväntningarna och resursutnyttjandet.

“Vi anser att man fortfarande ska vara beredd på att reporäntan kan sänkas framöver. Skälen är en allt för låg inflation och sviktande inflationsförväntningar mitt i en avtalsrörelse. Dessutom kommer BNP-tillväxten att vara svag, arbetslösheten stigande samtidigt som penningpolitiken blir lättare i vår omvärld. Riksbanken måste göra vad de kan för att lyfta inflationen innan de lämnar över stafettpinnen till finanspolitiken”, skriver Torbjörn Isaksson vidare, men påpekar att en räntesänkning kan dröja.

Den svaga växelkursen minskar dock behovet av att justera ned inflationsprognosen för det kommande året och kan öka motviljan till att vidta stimulansåtgärder.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.