Norge låter räntan ligga

Norges Bank lämnade styrräntan oförändrad på torsdagen.
Norges Banks Øystein Olsen.
Norges Banks Øystein Olsen.

Norge lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,00 procent. Samtidigt upprepar Norges Bank att räntan sannolikt börjar att höjas gradvis från andra halvåret.

Den ekonomiska utvecklingen sägs i stort ha varit i linje med prognoserna från mars. Även om aktiviteten i ekonomin har ökat sedan våren 2020 har restriktionerna hämmat återhämtningen. Den största delen av Norges vuxna befolkning väntas vara vaccinerad vid slutet av sommaren och den ekonomiska aktiviteten väntas öka under året.

Låga räntor väntas bidra till att produktion och sysselsättning allt snabbare kan återvända mot normala nivåer samt minska risken för att arbetslösheten biter sig fast på en högre nivå.

Den underliggande inflationen är fortfarande över målet. Dock väntas kronförstärkningen och dämpade löneökningar göra att inflationen avtar framöver.

Direktionen lade också vikt vid att bostadspriserna stigit betydligt sedan våren 2020 och att en lång period av låga räntor ökar risken för finansiella obalanser.

Bedömningen är att det behövs en expansiv policy. Det råder fortfarande osäkerhet kring återhämtningen men när de ekonomiska läget stabiliseras kommer det vara läge att höja räntan gradvis från dagens nivå.