Norge presenterar nytt krispaket

Norges regering lägger fram ett nytt krispaket på 17,7 miljarder norska kronor, rapporterar NRK.
Det nya paketet, som är ett resultat av coronapandemin, blir mer omfattande och täcker för bolag som upplevt omsättningstapp på 30 procent i år.

För september och oktober kommer bolagen att kunna täcka 60 procent av sina fasta och nödvändiga kostnader, och 70 procent i november och december. Regeringen kommer därefter att göra en ny bedömning vid nyårsskiftet för stödet framöver.

Men mest kommer paketet att riktas mot kommuner och län. En kompensation på 7,3 miljarder norska kronor som följd av lägre intäkter och större kostnader från coronapandemin kommer att gå hit.

Regeringen tänker finansiera krisåtgärderna genom uttag på 17-18 miljarder norska kronor ur Oljefonden.