NP3 höjer utdelningen

NP3 Fastigheter redovisar en kraftig ökning av hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget höjer utdelningen. 

Hyresintäkterna steg till 246 miljoner kronor (180), en ökning med 37 procent mot 
föregående år. 

Driftsöverskottet ökade till 177 miljoner kronor (124), en ökning med 43 procent. Förvaltningsresultatet steg till 121 miljoner kronor (78), 55 procent bättre än föregående år. 

Resultatet före skatt var 211 miljoner kronor (140). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 102 miljoner kronor (72) och värdeförändringar på derivat med -12 miljoner kronor (-10). 

Resultatet efter skatt blev 159 miljoner kronor (115). Resultat per aktie hamnade på 2,71 kronor (2,12), vilket innebär en ökning med 28 procent mot föregående år. 

NP3 föreslår att utdelningen på stamaktierna höjs med 11 procent till 3,00 kronor per aktie (2,70). Utdelningen på preferensaktierna är oförändrad på 2,00 kronor per aktie (2,00). 

Substansvärde, mätt som EPRA NAV, steg till 57,81 kronor per aktie (52,65) per den 31 december 2018, en ökning med 10 procent. 

”För 2019 är målet att tillväxten för bolaget ska fortsätta. För att även fortsättningsvis kunna vara selektiva i våra förvärv och öka antalet möjliga affärer kan det bli aktuellt för NP3 att addera ytterligare en huvudort till beståndet under 2019. NP3:s fokus är dock fortfarande norra Sverige. Vi har i början av 2019 frånträtt en del fastigheter i mellersta Sverige, främst i mindre kommuner i Värmland. Vi äger efter försäljningen fastigheter för cirka 500 miljoner kronor utanför norra Sverige”, kommenterar vd Andreas Nelvig i bokslutskommunikén.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.